Psychoterapia stanowi formę pomocy, po którą sięga coraz większa liczba osób. Jest ona dedykowana zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym. Mogą skorzystać z niej osoby młode, w sile wieku, a także osoby starsze. Zanim jednak zdecydujemy się na tę formę pomocy, powinniśmy odpowiedzieć sobie na co najmniej kilka ważnych pytań. Przede wszystkim warto wiedzieć, czym jest, a czym nie jest psychoterapia. Dzięki temu będziemy mogli określić, czego można spodziewać się po tej formie pomocy, a czego nam ona nie da. 

Co można zyskać dzięki psychoterapii?

Jeżeli decydujemy się na psychoterapię, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie polega ona na doradzaniu. Terapia indywidualna to bardzo ciężka praca, którą podejmuje przede wszystkim pacjent. Terapeuta ma za zadanie towarzyszyć w procesie odkrywania siebie. Może również pomóc spojrzeć na pewne kwestie z dystansem. W niektórych nurtach lecznicze działanie przypisuje się zaś relacji, jaka zachodzi między pacjentem a terapeutą. Dotyczy to przede wszystkim nurtu psychodynamicznego. Nie należy więc oczekiwać tego, że terapeuta będzie oferował nam gotowe rozwiązania czy porady. Niestety, takie rozwiązanie nie jest możliwe. Wiele osób, które oczekują takiego rozwiązania czuje się rozczarowanych terapią. Kluczem do sukcesu jest więc posiadanie odpowiednich, adekwatnych oczekiwań. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu procesu terapeutycznego warto omawiać ze swoim terapeutą na początku. Nie należy zapominać także o tym, iż wątpliwości mogą pojawić się w procesie terapeutycznym. Z tego też względu, zawsze należy liczyć się z koniecznością omówienia pewnych kwestii na nowo. Jeżeli jednak będziemy nastawieni na ciężką pracę, bez wątpienia uda nam się skorzystać dzięki terapii. Przede wszystkim uzyskamy pełniejszy wgląd w siebie. Nie ulega wątpliwości, że dzięki procesowi psychoterapii uda nam się pokonać wiele problemów. Poznamy także źródło naszych problemów, co może ułatwić nam ich rozwiązanie. Będziemy mogli liczyć także na wsparcie terapeuty, zwłaszcza w bardzo trudnych kwestiach. 

Jak wyglądają sesje psychoterapii?

Jak powinna wyglądać psychoterapia?
Jak powinna wyglądać psychoterapia? – SKP

Zarówno konsultacje psychologiczne online , jak i konsultacje stacjonarne powinny odbywać się o tej samej porze. Jeżeli chodzi o konsultacje stacjonarne, powinny również zawsze odbywać się w tym samym miejscu. Warto uważać na to, aby się nie spóźniać. Czas trwania sesji psychoterapeutycznej zawsze jest taki sam. Z reguły to 50 minut. Niestety, jeżeli na sesję spóźni się pacjent, nie zostanie ona przedłużona. Jeśli jednak sesja psychoterapeutyczna ulega skróceniu na skutek spóźnienia psychoterapeuty, ulegnie ona oczywiście wydłużeniu. Jeżeli tak się nie dzieje, jest to duży błąd ze strony terapeuty. Pierwsze dwa, trzy, a nawet cztery spotkania mają charakter konsultacji. To właśnie podczas takich konsultacji precyzowane są cele psychoterapii. To właśnie do ich osiągnięcia będzie dążył pacjent wraz z terapeutą. Podczas konsultacji psychologicznych ustalany jest również kontrakt terapeutyczny. Dla wielu osób to pojęcie brzmi nieco enigmatycznie. Tymczasem to nic innego jak pewien rodzaj umowy. Umowa ta jest zazwyczaj formułowana ustnie. Można oczywiście spisać kontrakt, aby był on bardziej przejrzysty, zarówno dla terapeuty, jak i dla samego pacjenta. W kontrakcie ustala się między innymi dzień, godzinę oraz czas trwania sesji. Ustalana jest także odpłatność za nie i sposób ich odwoływania. Niektórzy psychoterapeucie praktykują płatność nawet za sesje odwołane z wyprzedzeniem. Takie rozwiązanie budzi jednak sprzeciw wielu pacjentów. Wszelkie wątpliwości związane z odwoływaniem sesji oraz płatnościami za nie muszą być ustalane na samym początku. 

Co nie powinno mieć miejsca podczas psychoterapii?

psychoterapia Gdynia
psychoterapia Gdynia

Zarówno terapia rodzinna, jak i psychoterapia indywidualna muszą być prowadzone w oparciu o pewne zasady. Ustalane są one zazwyczaj podczas wspomnianego już kontraktu. Nie ulega wątpliwości, że od pewnych zasad nie może być wyjątków. Warto więc zwrócić uwagę na zachowania terapeuty, które nie powinny mieć miejsca. Przede wszystkim nieodpowiedzialnością ze strony terapeuty jest notoryczne odwoływanie sesji. W żadnym razie sesje nie powinny być również odwoływane nagle. Oczywiście istnieją pewne sytuacje, w których można odwołać sesję nagle. Jeśli zdarza się to jednak bardzo często, powinna nam się zapalić przysłowiowa czerwona lampka. Ponadto, terapeuta nie powinien utrzymywać z nami kontaktu poza gabinetem. Jeżeli do tego dąży albo zachęca nas do wspólnego wyjścia na kawę, warto rozważyć rezygnację. Utrzymywanie kontaktów poza gabinetem nie służy bowiem procesowi psychoterapeutycznemu. Dobrze byłoby zwrócić także uwagę na to, aby psychoterapeuta nie narzucał nam swojego zdania. W żadnym razie nie powinien on również udzielać nam gotowych porad. Niestety, nie jest to zbyt profesjonalne. Koniecznie należałoby również zwrócić uwagę na to, aby psychoterapia przebiegała zawsze zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Jeżeli cokolwiek wzbudza nasz sprzeciw, omówmy to z terapeutą. Pewne kwestie są bowiem do przepracowania.