Czym jest ubezpieczenie OCP? Wśród ubezpieczających pojazdy często słyszy się o rożnego rodzaju ubezpieczeniach, a to o OC i AC albo o NNW. Za to zapytanie: czym jest ubezpieczenie OCP pojawia się rzadziej, ponieważ nie dotyczy przeciętnego posiadacza czterech kółek, a de facto i czterech kółek nie dotyczy.

Kogo dotyczy ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OCP jest dedykowane dla przewoźników drogowych, którzy zawodowo trudnią się przewozem towarów. OCP ma za zadanie chronić przewożony ładunek w wypadku jego uszkodzenia, pożaru albo kradzieży. Z pozoru OCP nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ale jednocześnie firma transportowa nieposiadająca takiego ubezpieczenia nie może liczyć na zbyt wielu klientów.

Ubezpieczenie OCP – co to jest?

Ubezpieczenie OCP co to jest? Otóż jest to forma dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego i dotyczy zawodowo zajmujących się transportem towarów po drogach. Podobnie do obowiązkowej polisy OC, OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ zawiera się z ubezpieczycielem na 12 miesięcy. Różnica polega na tym, że OC jest obowiązkowe, a OCP nie. Jednakże ubezpieczenie OCP gwarantuje ograniczenie ewentualnych strat związanych z działalnością w branży transportowej i de facto zapewnia klientów, którzy wolą, aby ich towar był zabezpieczony na wszystkie możliwe ewentualności. Wyróżnia sie OCP dla przewozów krajowych oraz OCP dla transportu międzynarodowego.
Co to jest ubezpieczenie OCP w odniesieniu do rodzaju? Zakres ochrony takich polis OCP jest nawet mocno zróżnicowany. Ubezpieczyciele zwracają uwagę na zapisy prawa przewozowego na terenie kraju, a w przypadku transportu zagranicznego CMR, czyli Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

Zobacz koniecznie:

Czy polisa OCP jest w jakimś stopniu obowiązkowa?

Ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, ale praktyka wygląda inaczej. Firmy transportowe bez wykupionego OCP mają zdecydowanie mniej klientów, gdyż większość, a szczególnie poważnych, nie powierzy im swojego ładunku. Standardowa polisa OC nie pokryje szkód w wypadku uszkodzenia, czy utraty towaru. Przewoźnik przy tym musi pamiętać, że zakup OCP nie zwalnia go z wykupienia ubezpieczenia OC, czyli obowiązkowego. Za jego brak grożą surowe kary, np. powyżej 14 dni już 8400 zł.

Ubezpieczenie OCP czy, jest? To gwarancja bezpieczeństwa dla klientów, jaką daje przewoźnik na ich towar. Ponadto posiadanie OCP zwiększa wiarygodność firmy transportowej oraz ochrania przed stratami finansowymi w razie powstania szkód.

Ubezpieczenie OCP – jaka ochrona?

Czym jest ubezpieczenie OCP?
Czym jest ubezpieczenie OCP?

W wypadku standardowego OCP przewoźnika https://www.stoicus.pl/ocp-przewoznika-co-to-jest/ przepisy mówią o ochronie w wypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, pożaru przewożonego towaru, a także w wypadku opóźnienia dostawy. Co istotne, polisa chroni zarówno przewoźnika, jak i jego klienta. W wypadku wystąpienia szkód, transportowiec uniknie problemów finansowych, a jego klient otrzyma odszkodowanie za poniesione straty.

Standardową polisę można jeszcze rozszerzyć, np. na wypadek awarii agregatu chłodniczego. Wówczas ładunek uszkodzony w chłodni w wypadku awarii agregatu , ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat. Jeszcze szerszy zakres ubezpieczenia OCP chroni dodatkowo ładunek w wypadku uszkodzenia nawet wówczas, gdy pojazd przewożący ładunek nie miał ważnego badania technicznego, a niektórzy ubezpieczyciele proponują nawet opcję pokrycia strat wówczas, gdy ładunek zostanie uszkodzony albo zniszczony w wyniku działania kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. W tym wypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a następnie może dochodzić zwrotu tych pieniędzy od szofera, który prowadził po pijanemu.

Ubezpieczenie OCP – kiedy nie działa?

Towarzystwa ubezpieczeniowe są przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk, które niemalże zawsze stosują jakieś wyłączenia od poniesienia przez nie odpowiedzialności. Nie inaczej jest w wypadku polis OCP.
Przy podstawowym wariancie ubezpieczenia OCP polisa nie chroni m.in. podczas przewozu pieniędzy, dzieł sztuki, materiałów niebezpiecznych, a także nie ubezpiecza przewozu żywych zwierząt. Jeżeli chodzi o inne drogie ładunki, to i w tym wypadku ubezpieczyciel może wyłączyć przewóz drogiego sprzętu elektronicznego. W tym wypadku jedynym wyjściem jest dopłata i poszerzenie zakresu ubezpieczenia OCP.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli uznają, że z winy przewoźnika albo zatrudnianego przez niego kierowcy doszło do zaniedbań, które mogły przyczynić się do powstania szkody. Taka odmowa może nastąpić przy:

  • uszkodzonym pojeździe;
  • prowadzeniu pojazdu przez osobę nieuprawnioną;
  • nieprzestrzeganiu przepisów odnośnie do czasu pracy kierowców; 
  • nieprawidłowym załadunku, czyli przy braku zabezpieczeń pasami etc;
  • wjeździe na teren państwa, którego dana  polisa OCP nie dotyczy;
  • postoju w miejscu niestrzeżonym.

Przed zawarciem ubezpieczenia OCP, jak i każdego innego należy bardzo wnikliwie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Staranne zapoznanie się z warunkami polisy OCP pomoże w uniknięciu odmowy wypłaty odszkodowania na wypadek uszkodzenia ładunku.