Szkolenia BHP – co warto wiedzieć? Bezpieczeństwo w pracy to absolutna konieczność. Dlatego organizujemy dedykowane szkolenia BHP dla naszych pracowników, podczas których dowiadują się, jak podejmować działania minimalizujące ryzyko wypadków w miejscu pracy.

Co to jest wstępne szkolenie BHP? Kto jest zwolniony z regularnych szkoleń? Jakie cele możemy wyróżnić pomiędzy szkoleniami BHP? Dlaczego szkolenie BHP jest tak ważne? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Co to jest wstępne szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i szkolenia regularne. Najpierw zajmiemy się tym pierwszym. Uczestnictwo jest warunkiem przyjęcia na stanowisko. Składa się z dwóch części: ogólnych wskazówek i wskazówek dotyczących miejsca pracy. Pierwszy zapoznaje Cię z przepisami BHP w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz regulaminem pracy obowiązującym u wybranego pracodawcy. Co ważniejsze, zapewnia również zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, co w niektórych przypadkach może uratować życie innej osobie. Ale kto może przeprowadzić szkolenie BHP? Wśród tych osób są zatem wykwalifikowani pracownicy służb bhp, pracodawcy (jeżeli posiada licencję), pracownicy zatrudnieni przez pracodawców oraz osoby wykonujące zadania służb bhp. Jeśli chodzi o szkolenie w miejscu pracy, jest ono bezpośrednio związane z miejscem pracy. Zapozna Cię ze środowiskiem pracy i bezpiecznym wykonywaniem pracy. Warto podkreślić, że pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, są szkoleni na każde stanowisko. Tę część szkolenia może przeprowadzić sam pracodawca lub osoba nadzorująca pracę.

Kto jest zwolniony z regularnych szkoleń?

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Prowadzone są również regularne szkolenia BHP. Wykonywane są, gdy ważność szkolenia wstępnego utraciła ważność. Warto jednak zauważyć, że nie każdy musi przechodzić tak regularne szkolenia. Kluczem jest jednak spełnienie jednego z trzech warunków. Pierwszym z nich jest przedstawienie dowodu, że szkolenie odbyło się u innego pracodawcy. Drugim warunkiem są regularne szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach należących do różnych grup zawodowych. W tym przypadku jest jednak ważny warunek – plan musi uwzględniać zakres tematów wymaganych przez regularny program treningowy. Z ciekawości warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2019 roku pracownicy administracyjno-biurowi są zwolnieni z regularnych szkoleń. Jest to możliwe, jeśli pozycja nie jest sklasyfikowana jako grupa wyższego ryzyka niż trzecia. W normalnych warunkach częstotliwość regularnych szkoleń zależy od zajmowanego stanowiska.

Jakie cele szkoleniowe BHP możemy dystrybuować?

Oczywiście szkolenia BHP nie są na darmo. Ich głównym założeniem jest nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpiecznym wykonywaniem czynności osobistych na stanowisku. Należy również zapoznać się ze wszystkimi przepisami i zasadami BHP. Pracownicy powinni również rozumieć czynniki środowiska pracy. Szkolenia BHP są oczywiście obowiązkowe, o czym świadczy Kodeks Pracy. Jeśli pracownik nie rozumie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie może pracować. Co ciekawe, obowiązek ten dotyczy nie tylko szkolenia wstępnego, ale także regularnego. Pracodawcy zobowiązani są każdorazowo do wydania szczegółowych instrukcji i wskazówek BHP. Nie mówię tylko o ogólnych, ale bezpośrednio związanych z pracą.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak ważne?

Szkolenia BHP niosą ze sobą szereg korzyści, o których warto wspomnieć. To one dają pracownikom bogactwo wiedzy, która może uratować nie tylko zdrowie, ale w skrajnych przypadkach życie. Więc zaangażowanie się jest bardzo cenne. Dodatkowo pracodawcy mogą zapewnić, że pracownicy pracują jednocześnie wydajnie i całkowicie bezpiecznie. Regularne szkolenia tego typu mają ogromny wpływ na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Jest to ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zatrudniony jest bardziej pewny siebie, ponieważ odbywa szkolenie. Wynika to z wiedzy o tym, jakie zagrożenia są najbardziej niebezpieczne. Ponadto wiedzą, jak radzić sobie z takimi zagrożeniami. Eksperci BHP często odwołują się do zagrożeń i sytuacji, które mogą wystąpić w danej lokalizacji. Wiedza poparta jest konkretnymi przykładami, które są bardziej wartościowe dla uczniów. Jak można wnioskować, szkolenie BHP jest bardzo potrzebne i nie można go zignorować.