Praca nad transkrypcjami sądowymi – transkrypcja sądowa jest zapisem dokładnie każdego wypowiedzianego słowa i osoby, która wypowiedziała je podczas rozprawy. Aby uchwycić ten zapis, reporter sądowy musi mieć możliwość wysłuchania całego postępowania i ustalenia go w miarę ich przebiegu. Kiedyś dokonano tego za pomocą stenografii, która jest skróconym sposobem pisania, który jest w stanie nadążyć za mową.

Wczesna wersja maszyny stenotypowej została stworzona w 1877 r. Przez Milesa, który był reporterem sądowym i miał nadzieję na zastąpienie pióra i papieru swoim wynalazkiem. Dziś reporterzy sądowi przechodzą specjalne szkolenie w celu zrozumienia terminologii i procesu prawnego oraz korzystania ze specjalnego sprzętu do tworzenia transkryptów postępowań sądowych, a także tworzenia rejestrów prawnych rozpraw, zeznań lub innych spotkań wymagających oficjalnej transkrypcji na wysokim poziomie, która umożliwi poprawnego archiwizowanie rozpraw zarówno pod względem merytorycznym, jak i jakości.

Ukończenie odpowiednich szkoleń

Praca nad transkrypcjami sądowymi
Praca nad transkrypcjami sądowymi

Szkolenie na profesjonalnego reportera sądowego wymaga spełnienia ogólnych wymagań i standardów w certyfikowanej szkole sądowej, akredytowanej przez dane państwo lub terytorium, w którym aktualnie odbywa się dana rozprawa sądowa. Wymagane kursy zazwyczaj trwają około trzech lat, a kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia szkoły średniej lub ukończenia szkoły wyższej. Niektóre szkoły mają również wymagania w zakresie umiejętności klawiszowych lub wprowadzania danych, które również muszą być spełnione w ramach dodatkowego aspektu umiejętności pracowniczych. Zajęcia obejmują informacje na temat klawiatury, stenografii komputerowej, prawa, terminologii prawnej, sprawozdawczości sądowej, słownictwa, korekty, terminologii medycznej, dyktowania, etyki i innych. Studenci szkolący się w dziedzinie sporządzania raportów sądowe muszą również brać udział w zajęciach z budowania szybkości i spędzać dużo czasu ćwicząc na maszynie ze stenotypem, ponieważ 225 słów na minutę jest minimalnym wymaganiem do zaliczenia kursu przygotowawczego.
Po ukończeniu studiów student otrzymuje certyfikat Zarejestrowanego Profesjonalnego Reportera sądowego, który może zostać przyjęty jako profesjonalista zajmujący się transkrypcją. Wymagana jest również licencja poświadczająca o umiejętnościach w danym państwie w celu uzyskania pracy jako reporter w sądzie. Państwa mają różne wymagania licencyjne, ale obszerny egzamin pisemny oprócz testu dyktowania opartego na wynikach jest dość standardowy.
Jeżeli chcemy móc uchwycić każde słowo wypowiedziane podczas postępowania w sądzie, reporter w sądzie musi być w stanie dokładnie wydrukować transkrypcję z dużą prędkością. Najczęściej odbywa się to za pomocą maszyny stenotypowej. Ta maszyna, choć znacznie różni się od pierwotnie stworzonej kilkadziesiąt lat temu, wykorzystuje tę samą koncepcję klawiszy, którą można jednocześnie naciskać, aby szybko tworzyć słowa, dźwięki i frazy. Stenotyp ma 22 czarne, nieoznakowane klawisze ustawione w sposób bardziej podobny do klawiszy fortepianu niż typowej klawiatury, która znajduje się w każdym dzisiejszym domu. Te klawisze reprezentują część alfabetu, a kombinacje klawiszy muszą być użyte w przypadku liter nieuwzględnionych, co jest wymaganym sprzętem w przypadku transkrypcji sądowych.

Sprzęt wymagany do przeprowadzenia transkrypcji

Transkrypcje sądowe wymagają również, aby pisarz przyzwyczaił się do tego, że zamiast wpisywać słowa, maszyna stenotypowa wytwarza kod fonetyczny odnoszący się do dźwięku wychwyconego w trakcie transkrypcji sądowej. Lewa ręka reportera wpisuje początkowe dźwięki spółgłoski, kciuki wytwarzają samogłoski, a prawa ręka końcowe dźwięki, dlatego też nietrudno wyobrazić sobie jak trudną czynnością jest wykonanie transkrypcji sądowej w szybkim tempie. Różne inne kombinacje klawiszy, które tworzą zarówno początkowe, jak i końcowe dźwięki, mogą być wykonywane z udziałem obu rąk. W ten sposób reporterzy sądowi mogą nadążać za rozmowami z dużą prędkością. W przeszłości zapis pojawiał się w maszynie na papierze, jednak obecnie coraz częściej urządzenia stenotypowe mają ekran odczytu cyfrowego, który ułatwia przeprowadzenie transkrypcji sądowej. 

Istnieje kilka popularnych metod tworzenia i tłumaczenia nagrania fonetycznego, ale ponieważ wydawane dźwięki nie były standardem, reporterzy sądowi mogli spersonalizować własną metodę kombinacji klawiszy, aby stworzyć i przetłumaczyć raport. Niekoniecznie była to dobra rzecz, ponieważ przeczytanie transkrypcji może być trudne dla nikogo poza oryginalnym reporterem. Jedna z bardziej powszechnych teorii tłumaczeń została wykorzystana do stworzenia oprogramowania komputerowego, które tłumaczy kod, więc teraz reporterzy częściej używają tej metody podczas pisania.

Laptop kompatybilny z komputerem PC można podłączyć do urządzenia stenotypowego, aby w czasie rzeczywistym tworzyć podpisy postępowania dla osób niedosłyszących. Ponieważ raport jest zwykle teraz cyfrowy, transkrypt można przesłać na komputer w celu przetłumaczenia, przygotowania i wysłania pocztą elektroniczną. Istnieje kilka różnych programów, które reporterzy sądowi mogą uznać za przydatne, takie jak planowanie i fakturowanie, oprócz oprogramowania niezbędnego do łączenia laptopa i maszyny stenotypicznej, tłumaczenia transkrypcji i tworzenia napisów kodowanych.