Innowacyjne metody rehabilitacyjne i ich stosowanie – rehabilitacja nie jedno ma imię, chociaż przede wszystkim przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi oraz nie zawsze przyjemnymi masażami. Obecnie działania rehabilitacyjne nie opierają się tylko i wyłącznie na usprawnianiu fizycznym czy psychicznym chorego. Pomoc sięga o wiele głębiej i pełnymi garściami czerpie z owoców najnowszych osiągnięć naukowych różnych dziedzin. Na czym polegają te innowacyjne terapie?

Wsparcie z Unii Europejskiej

W niecodziennych projektach, które są związane z innowacyjnymi metodami współczesnej rehabilitacji, podstawą są długofalowe partnerstwa strategiczne zawierane przez specjalistyczne kliniki z uczelniami wyższymi. Ośrodki naukowe posiadają niezbędne zaplecze do przeprowadzania badań naukowych, laboratoryjnych i technicznych. Poza tym dysponują interdyscyplinarną kadrą naukową, niezbędną ze względu na specyfiką terapii. W ten sposób rehabilitacja korzysta z najnowszych osiągnięć różnych dziedzin naukowych, nawet tak niezwykłych jak ogrodnictwo czy muzyka. Realizowane przez wiodące ośrodki i kliniki rehabilitacji innowacyjnej terapie niestandardowe kreują rozwój nowoczesnej i interdyscyplinarnej rehabilitacji. A to ma zasadniczy wpływ na kompleksowe rozwiązywanie problemów zdrowotnych pacjentów. Przyczynia się także do szybkiej poprawy jakości ich życia. Ogromnym wsparciem dla tej nowoczesnej gałęzi medycyny mają tutaj fundusze unijne, które są kierowane w ramach specjalnych programów wsparcia. Z Funduszy Unii Europejskiej skorzystało i nadal korzysta wiele najnowocześniejszych ośrodków w Polsce. Między innymi, dzięki takiemu wsparciu można nie tylko sfinansować niezbędne badania naukowe, ale także zakupy innowacyjnego sprzętu, który pozwala stosować wiele najnowszych metod rehabilitacji, także autorskich, będących owocem prac, badań i wdrożeń polskich specjalistów. Często unikalny sprzęt diagnostyczny pozwala szybciej i precyzyjniej ocenić efektywność metod terapii u konkretnego pacjenta oraz znacznie przyspiesza proces leczenia poprzez analizę postępów w rehabilitacji.

Na czym polega rehabilitacja wirtualna?

Usprawnianie wirtualne pacjentów to lecznicze przedłużenie wirtualnej rzeczywistości, w której wiele osób porusza się coraz częściej dla sportu, zabawy, hazardu czy szeroko rozumianej rozrywki. Jest to metoda rehabilitacji pacjentów, która bazuje na rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej. Jest treningiem ruchowym wykorzystującym specjalistyczne technologie komputerowe sprzęgane z  organizmem za pomocą określonych sensorów ruchu. Ćwiczenia prowadzone są w interakcji pacjenta z systemem komputerowym, który umożliwia wykonywanie ich w rozszerzonej rzeczywistości, w sposób niemożliwy do osiągnięcia przez pacjenta w realu. Rehabilitacja wirtualna wskazana jest szczególnie po udarach, uszkodzeniach narządów ruchu, a także w leczeniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i układu mięśniowo-szkieletowego. Istotnym elementem tej wyjątkowej wirtualnej metody są gry komputerowe. Najlepsze rezultaty terapeutyczne usprawnianie wirtualne przynoszą gry wideo w przywracaniu sprawności pacjentów po wylewach i ze schorzeniami neurologicznymi. Gry komputerowe polegają najczęściej na symulacji działań codziennego życia i w tej roli doskonale stymulują potrzebne czynności, ćwicząc, wzmacniając i usprawniając zarówno różne organy, jak i ich funkcje motoryczne.

Tajemnicze i skuteczne fale uderzeniowe

BTL-5000 SWT jest nowoczesną, bardzo efektywną metodą leczenia za pomocą mechanicznych impulsów ciśnieniowych. Opracowana została na podstawie interdyscyplinarnych badań z zakresu medycyny i fizyki. Wysyłane impulsy rozchodzą się w postaci fali uderzeniowej, generowanej specjalistycznym urządzeniem, wprost do regionów ciała wymagających interwencji leczniczej. Pobudzają krążenie, działają przeciwbólowo i ogólnie przyśpieszają procesy zdrowienia. Są stosowane przy niedowładach, zanikach i osłabieniu mięśni, przewlekłych bólach stawów, ścięgien i generalnie tych części ciała na które bezpośrednie oddziaływanie dużej i skoncentrowanej siły uderzeniowej może powodować pożądane skutki medyczne. Zabiegi są powtarzalne, zazwyczaj w odstępach parodniowych, w ilości ściśle określanej przez lekarza specjalistę. Terapii tej nie stosuje się w przypadkach osteoporozy, zaburzeń krzepliwości krwi, chorób nowotworowych i u kobiet w ciąży.

Hortiterapia czyli terapia ogrodnicza

Jest innowacyjną metodą komplementarną, jaką wykorzystuje rehabilitacja. Ogród staje się specjalistyczną przestrzenią terapeutyczną, w której znaczenie lecznicze mają odpowiednie walory pracy ogrodniczej i samych roślin. Precyzyjnie określone ćwiczenia rehabilitacyjne i sesje terapeutyczne prowadzone są przez zespół interdyscyplinarny pod postacią prac związanych z pielęgnacją i uprawianiem ogrodów. Metoda ta jest stale rozwijana i wzbogacana konsultacjami w coraz szerszym gronie specjalistów – od nauk biologicznych i przyrodniczych po fizjoterapeutów i lekarzy.

Muzykoterapia wirtualna

Obok dość szeroko i od dawna znanej muzykoterapii, rozwija się coraz dynamiczniej muzykoterapia wirtualna. Jest stosowana jako metoda komplementarna w rehabilitacji, która wykorzystuje oddziaływanie lecznicze niestandardowych elektronicznych instrumentów muzycznych. Ich konstruktorem jest Peter Sych z Australii,  projektujący nowatorskie instrumenty muzyczne i piszący specjalistyczne oprogramowania dla osób rehabilitowanych. Jest to pilotażowy program w ramach projektu badawczego interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Dedykowany jest głównie rehabilitacji pacjentów najmłodszych, ale jego rozwój zmierza w kierunku uniwersalizmu wiekowego osób rehabilitowanych. W ślady pionierskiego konstruktora z Australii idą już kontynuatorzy poszukujący na tej drodze nowych możliwości zastosowań tej innowacyjnej metody rehabilitacji.