Adwokat w sprawach rodzinnych – sprawy rodzinne związane są ze znacznym bagażem emocjonalnym, często uniemożliwiającym racjonalne podejście do problemu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Zrozumiałym jest, że tam, gdzie występują emocje, trudno o zachowanie zimnej krwi. Dlatego właśnie, stojąc przed takimi problemami, warto skorzystać z pomocy adwokata, który w sposób profesjonalny przeprowadzi swojego klienta przez każdy problem prawny powstały na gruncie prawa rodzinnego.

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne to przede wszystkim sprawy małżeńskie i związane z rodzicielstwem. Jednakże adwokat wyjaśnia, że ten krąg jest znacznie szerszy, obejmujący m.in. małżeńskie ustroje majątkowe, podział majątku wspólnego oraz procedury spadkowe, które niejednokrotnie budzą wiele konfliktów z powodu wystąpienia czynnika finansowego. Jednocześnie postaramy się nakreślić szerzej każdą z dziedzin należących do gałęzi prawa rodzinnego w której warto skorzystać z pomocy adwokata.

Rozwód i separacja

Rozpad pożycia małżeńskiego zawsze wiąże się z emocjami. Niekiedy są to emocje bardzo silne i negatywne. Jednocześnie wiemy, że postępowania rozwodowe i separacje wiążą się z koniecznością uzewnętrznienia powodów rozpadu pożycia małżeńskiego, które niejednokrotnie są bardzo bolesne. Dlatego nie warto przechodzić tej drogi samemu i powierzyć sprawę adwokatowi. On wysłucha w zaufaniu, doradzi jakie kroki podjąć i będzie się opiekował osobą przechodzącą przez to niełatwe postępowanie. Będzie stanowił oparcie w trudnych momentach, co pozwoli na racjonalne rozwiązanie sprawy i opanowanie gromadzących się emocji. 

Małżeńskie ustroje majątkowe

Zawarcie tzw. intercyzy niejednokrotnie budzi wewnętrzny sprzeciw małżonka, doszukującego się w takim postępowaniu m.in. braku zaufania, co jest myśleniem błędnym. Regulacja ustroju majątkowego najczęściej stanowi sposób zabezpieczenia całej rodziny. Adwokat doradzi dogodne rozwiązania i będzie czuwał nad prawidłowością sporządzenia umowy. Nadto będzie służył radą i pomocą w razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości. 

Podział majątku wspólnego

Inną formą budzącą wiele emocji i związaną z finansami jest podział majątku wspólnego. Zazwyczaj jest to postępowanie bardzo trudne, szczególnie w przypadku prób ugodowego zakończenia sporu. Dzięki udziałowi adwokata strony łatwiej dochodzą do porozumienia, a postępowanie ma szansę na szybkie i satysfakcjonujące zakończenie.

Władza rodzicielska i opieka nad dziećmi

Nie ma chyba trudniejszych postępowań jak te dotyczące opieki nad dzieckiem i władzy rodzicielskiej. Każdy z rodziców chce chronić swoje potomstwo, jednocześnie muszą oni pogodzić swój czas pracy z wychowywaniem dzieci, a w przypadku rozstania, wypracować system partycypacji w wychowywaniu dziecka przez oboje z rodziców. W obliczu emocji jakie budzi rozstanie, szczególnie w przypadku poczucia krzywdy, jest bardzo łatwo przekroczyć delikatną granicę i kierując się własnymi emocjami, niechcący skrzywdzić dziecko. To samo tyczy się postępowań w przypadku władzy rodzicielskiej, kiedy to występuje podejrzenie że jedno z rodziców swoim postępowaniem naraża swoje dziecko i działa niezgodnie z jego dobrem. Są to przykłady postępowań, w których wręcz niezbędna jest pomoc adwokata , który będzie działał nie tyle w imieniu rodzica, co w imieniu dziecka. Bazując na znajomości prawa, jak również empatii i zrozumieniu, adwokat przedstawi możliwe rozwiązania z perspektywy dobra dziecka.

Alimentacja

W sprawach rodzinnych nie da się odżegnać od postępowań alimentacyjnych. Sprawy te wymagają rozpatrzenia zarówno od strony zobowiązanego jak i uprawnionego do pobierania alimentów. Ponieważ sytuacje te nigdy nie są jasne i „czarno-białe” trudno jest o jednolite i zgodne stanowisko w tym temacie. Adwokat wesprze na tym gruncie pomagając określić racjonalną kwotę wystarczającą na zaspokojenie potrzeb uprawnionego, a także negocjując wysokość zobowiązania, a w przypadku braku dobrej woli w uiszczaniu zobowiązania, przeprowadzi przez procedurę egzekucyjną. 

Postępowania spadkowe

Postępowania spadkowe z gruntu są skomplikowane, jeśli spadkodawca nie określił jasno swej woli, a spadkobiercy nie żyją w całkowitej zgodzie ze sobą. Jednocześnie procedura spadkobrania bywa dość skomplikowana dla osób nie zagłębionych w temat, z uwagi na różnorodność w zakresie nabywania spadku na podstawie testamentu, ustawy jak również w temacie zapisów czy zachowku. Adwokat przeprowadzi przez całą procedurę, udzielając pełnego wsparcia, pomoże również spadkodawcy rozwiewając wątpliwości w czasie sporządzania testamentu, jak również będzie reprezentował strony w sytuacji postępowania mediacyjnego.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, różnorodność i emocjonalność postępowań należących do gałęzi prawa rodzinnego i spadkowego skłania do skorzystania z profesjonalnej pomocy adwokata. W momencie stresu związanego z koniecznością wystąpienia przed sądem w połączeniu z bagażem emocji jakimi cechuje się specyfika tych postępowań, rozsądnie jest powierzyć sprawy profesjonaliście, który zadba w naszym imieniu o nasze interesy.